Provincie Gelderland en gemeente Nijmegen doen een serieuze gooi naar de organisatie van EuroGames in 2022. In de zomer van dat jaar wil Nijmegen drie dagen de hotspot zijn voor de sportieve activiteiten tijdens deze EuroGames, een groot LHBTI-sportevenement. De initiatiefgroep “EuroGames 2022 Nijmegen” diende onlangs het definitieve bidbook “Love to Move” in.

In het weekend van 15 maart 2019 hoopt de initiatiefgroep te horen of European Gay and Lesbian Sport Federation (EGLSF) positief besluit en de EuroGames aan Nijmegen toewijst.

De gemeente Nijmegen en de provincie Gelderland steunen het initiatief.  Zij vinden de EuroGames een goede gelegenheid om Gelderland en Nijmegen als regenboogprovincie en -stad te promoten en om het thema inclusie in de sport te agenderen. Gezamenlijk stellen zij 221.000 euro beschikbaar om het evenement mogelijk te maken.

Belangrijk voor LHBTI’ers, aldus Bea Schouten. De gedeputeerde wil breed inclusief sporten op de agenda zetten en  daar met Gelderse sportclubs in gesprek gaan. ,,Ik hoop dat de EuroGames een goed evenement wordt voor LHBTI-sporters en ze het vertrouwen geeft om volledig zichzelf te zijn in onze maatschappij. Weet dat dit initiatief breed wordt gedragen door gedeputeerde staten.’’

Wethouder gemeente Nijmegen, Grete Visser: “Nijmegen is een stad waar iedereen welkom is en waar iedereen zichzelf mag zijn. Ik ben er daarom ook heel trots op dat er een groep Nijmegenaren zo actief is om de EuroGames naar Nijmegen te halen.”

Uit een haalbaarheidsonderzoek blijkt veel enthousiasme bij de Nijmeegse sportverenigingen en vrijwilligers om mee te werken aan het Regenboogsport-evenement. Naast de sportwedstrijden is er tijdens het driedaagse evenement een openings- en sluitingsceremonie. Er zijn een aantal sporten geselecteerd waaronder voetbal, zwemmen, hardlopen, hockey, badminton, volleybal, tennis, bridge en jeu de boules. De initiatiefgroep onderzoekt de komende periode of het aantal sporten uitgebreid gaat worden. Nijmegen beschikt over sportaccommodaties voor deze sporten.

De laatste Euro Games werden in juli 2016 in Helsinki gehouden, waaraan 1.400 sporters deelnamen. Het eerstvolgende vindt plaats in Rome (2019), daarna volgen Düsseldorf (2020) en Malmö/Kopenhagen (2021).