Inschrijven Zwemmen


Inschrijven "Dive into the Spiegelwaal!”-toernooi

Feest op zaterdag (incl 2 drankjes) 5,00 euro
Sport op zondag (open-water zwemmen) 7,50 euro

Inschrijving is pas definitief als het totaalbedrag is overgemaakt op rekening NL22ABNA 0410 2720 43 tnv Gay Sport Nijmegen ovv naam en sport waarin je deelneemt.

Je ontvangt een e-mail als bevestiging van de inschrijving, als dat niet het geval is zou het kunnen dat deze in uw spam map is terecht gekomen.

Er worden tijdens het toernooi foto- en filmopnamen gemaakt die gebruikt kunnen gaan worden voor promotieactiviteiten van Gay Sport Nijmegen. Wanneer u hier bezwaar tegen heeft moet u dit op de dag zelf melden bij de organisatie.

Opmerkingen en vragen zijn welkom op swimming@gaysportnijmegen.nl.

Als je op vrijdag of zaterdag ook aan andere sport wil deelnemen moet jij je hiervoor apart inschrijven bij de betreffende sport.


Inschrijven "Dive into the Spiegelwaal!”-toernooi

Party on saturday(incl 2 drinks) 5,00 euro
Sport on sunday (open-water swimming) 7,50 euro

Registration is only valid if the total amount is paid into account NL22ABNA 0410 2720 43 of Gay Sport Nijmegen quoting name and sport you participate. The Swift-code of the bank is ABNANL2A

You will receive an email of your registration, if that is not the case you may wanna check your spam folder to see if it is there.

During the event photos and other visual materials will be taken. Those can be used for promotion activities for GaySportNijmegen. If the participant objects against this the participant must inform the organization on the day of the tournament.

Remarks and questions send an email to swimming@gaysportnijmegen.nl

If you want to participate in another sport on Friday or Saturday you have to register again. Choose the sport in question.

Inschrijfformulier Zwemmen